REKLAMA V KINE

Máte záujem o premietanie vášho reklamného spotu v našom multikine počas filmových predstavení?

Alebo chcete využiť reklamné LCD panely v našom foyer, príp. ostatných verejných priestoroch nášho multikina?

Či využiť náš priestor na sampling alebo prezentáciu vašich služieb?

Kontaktujte nás, prosím, na adrese: 

email: zlacka@kino-star.skinfo@kino-star.sk