REKLAMA V KINE

Máte záujem o premietanie vášho reklamného spotu v našom multikine počas filmových predstavení?

Akú reklamu ľudia vždy dopozerajú až do konca? predsa v kine! posunte hranice svojich možností.

Disponujeme dokonalým priestorovým zvuk dolby digital atmos surround. Obrovskými plátnami v piatich kino sálach. Klimatizované priestory celého kina, komfortné sedadlá, pohodlné ležadlá a samozrejme aktuálne svetové filmové noviny. Nasadenie reklamných spotov do reklamného bloku, ktoré uvidí každý jeden návštevník kina ešte pred filmovým predstavením. 

Alebo chcete využiť reklamné LCD panely v našom foyer, príp. ostatných verejných priestoroch nášho multikina?

Či využiť náš priestor na sampling, alebo prezentáciu vašich služieb?

Technická úprava do ideálneho formátu? So spracovaním reklamy v korektnom formáte, či formáte DCP Vám vieme pomôcť.

Kontaktujte nás, na adrese: 

email: Mgr. Daniela Zlacká zlacka@kino-star.sk